Humor
Biznesmen jedzie swoim luksusowym autem i spostrzega na trawniku biedaka jedzącego trawę, zatrzymuje pojazd i pyta go:
- Dlaczego jesz trawę?
- Bo jestem głodny.
- Przecież ta trawa jest zanieczyszczona spalinami, chodź do mnie, ja cię nakarmię.
- Ale ja mam dzieci i one są też głodne.
- To je też nakarmię.
- A ja mam jeszcze rodziców i oni też są głodni.
- Dobrze, i dla nich starczy.
- Ale ja jeszcze mam 3 braci, 2 siostry i 6 kuzynów...
- O nie! Takiego dużego trawnika to ja nie mam!

Polska - kursy dla firm w szkołach językowych

Woj.
Język

Akademia Liderów

ul. Odyńca 6
93-150 Łódź
tel. 42 682 07 49

Język rosyjski na co dzień. Poziom progowy.

Certyfikat ten został zatwierdzony w 1998 roku przez Radę Europy jak standard europejski. Ponadto jest on porównywalny z drugim poziomem w pięciopoziomowej klasyfikacji wg Kryteriów ALTW (Europejska Asocjacja Testów Językowych) na tym poziomie wymaga się biegłego posługiwania się językiem rosyjskim w wielu typowych sytuacjach życiowych; np. w instytucjach państwowych, sklepach, restauracjach, na poczcie, uczelni, w środku komunikacji, hotelach, szpitalach itp. Posiadacz tego dokumentu jest zwolniony z egzaminu wstępnego z języka rosyjskiego na studia wyższe w Rosji

Język rosyjski do użytku służbowego. Biznes i handel. Poziom bazowy.

Certyfikat ten jest przeznaczony dla osób posiadających już określone przygotowanie językowe (np. poziom szkoły średniej w polskich warunkach) Komunikacja w granicach poziomu bazowego wystarczy do posługiwania się językiem rosyjskim w kontaktach służbowych pracowników urzędów państwowych (referentów i pracowników ministerstw), handlowców przedstawicieli indywidualnych. Poświadcza on umiejętność prowadzenia rozmowy z partnerami pisania krótkich notatek służbowych, czytania i analizowania dokumentacji oraz wydawania poleceń służbowych.

Język rosyjski do użytku służbowego. Biznes i handel. Poziom średni.

Jest on przeznaczony dla ludzi interesu związanych z Rosją, studentów kierunków handlowych i ekonomicznych uczelni wyższych oraz tych, którzy chcą podwyższyć swój poziom znajomości języka rosyjskiego w zakresie komunikacji biznesowej. Poziom ten obejmuje wiedze w zakresie aktualnej współczesnej problematyki komercyjnej i ekonomicznej, a także podstaw handlu międzynarodowego. Aby tę wiedzę opanować niezbędne jest szerokie zastosowanie leksyki związanej z konkretnymi tematami ekonomicznymi i politycznymi, np. Rosja jako partner handlowy, prawo i przedsiębiorczość, firmy, ich rodzaje, prezentacje, reklama, rodzaje cen i formy płatności, dokumentacja handlowa, korespondencja handlowa, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe itp. Egzamin zakłada biegła znajomość ww. tematów oraz umiejętność pisania, czytania, aktywnego słuchania, mówienia i odpowiada poziomom egzaminu Oxford International Business English Certificate (OWEC)

Język rosyjski do użytku służbowego. Biznes i handel. Poziom zaawansowany.

Poziom ten jest dla osób, które opanowały średni (biznes i komercja) oraz dla wszystkich. Którzy doskonale znają język rosyjski. Obejmuje on najważniejsze i najbardziej aktualne tematy i sytuacje komunikatywne w dziedzinie biznesu, np. opracowanie strategii biznesowej firmy, zarządzanie projektami biznesowymi, zarządzanie finansami, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, public relations. Egzamin przeprowadzają pracownicy naukowi Instytutu Języka Rosyjskiego w Moskwie oraz przedstawiciel Rosyjskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Egzamin testowy obejmuje czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, pisanie oraz znajomość leksyki i gramatyki, a także w rozmowie z egzaminatorem - mówienie. Różnią się one stopniem trudności, zakresem materiału i wymaganym poziomem jego prezentacji.Aktualizacje proszę przesyłać na 


Egzaminy językowe

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
ATAS_220.gif
ef_220.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności