Instytut Językowy LEONARDO

Ul. Cechowa 23
43-300 Bielsko-Biała
Tel. 600 972 230

Zajęcia prowadzone są na terenie firm, w siedzibie szkoły lub w prywatnych miejscach zamieszkania klientów. Do wymagań klienta dobierane są intensywność i rodzaj zajęć. Przed przystąpieniem do nauki szkoła oferuje testy ustne i pisemne sprawdzające poziom osób szkolonych.


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności