Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura
kursyjezykowe.biz

Cambridge School Centrum Językowe

Pałacyk
ul. Kościuszki 34
50-012 Wrocław
tel. 669 932 566

KURSY JĘZYKOWE

Szkoła oferuje szeroką gamę szkoleń, których celem jest maksymalne dopasowanie do indywidualnych potrzeb słuchaczy i podniesienie ich umiejętności językowych. Główny nacisk kładzie na komunikację, zarówno biznesową, jak i potrzebną w życiu codziennym. Oferta obejmuje zajęcia grupowe lub indywidualne, na wszystkich poziomach zaawansowania. 

 • kursy języka ogólnego,
 • konwersacje,
 • kursy języka biznesowego,
 • kursy przygotowujące do międzynarodowych egzaminów,
 • kursy języka specjalistycznego.

ORGANIZACJA KURSÓW

1. Przed rozpoczęciem.

Na tym etapie bardzo ważnym zadaniem szkoły jest właściwa diagnoza poziomu biegłości językowej słuchacza i kwalifikacja do grupy. Kurs rozpoczynamy od:

 • szczegółowej analizy potrzeb językowych słuchaczy oraz rozmowy z kierownictwem mającej na celu ustalenie oczekiwań jakie efekty kurs ma przynieść słuchaczom,
 • placement testu - pisemnego testu diagnostycznego,
 • rozmowy kwalifikacyjnej z metodykiem.

Po uzyskaniu powyższych informacji, uczestnicy kursu ostają podzieleni na grupy, a szkoła zapewnia efektywną i rzetelną naukę języka. Na tym etapie wybieramy lektora, odpowiednie podręczniki i opracowujemy szczegółowy program szkoleń.

2. W czasie trwania kursu.

Prowadzimy monitoring postępów słuchaczy, realizacji ustalonego programu oraz frekwencji uczestników kursu. Nad przebiegiem szkolenia czuwa metodyk odpowiedzialny za realizację programu. Lektor w trakcie semestru przeprowadza dwa testy oceniające postępy słuchaczy. Każdy słuchacz proszony jest o wypełnienie ankiety oceniającej zajęcia, która pozwoli na ewentualną modyfikację szkolenia. Do stałych kontaktów z osobą odpowiedzialną za szkolenia z ramienia firmy oraz z uczestnikami kursu zostanie wyznaczony koordynator szkoleń.

3. Na zakończenie.

Po zakończeniu każdego poziomu przygotowujemy raport końcowy, który zawiera informacje o zrealizowanym programie, umiejętnościach zdobytych przez każdego uczestnika oraz sugestie dotyczące kontynuacji szkolenia.

Zajęcia mogą być prowadzone:

 • w grupach zamkniętych - tylko dla pracowników firmy
 • w grupach otwartych - kursy prowadzone w naszej szkole
 • one to one - w naszej szkole lub firmie


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności