Studium Języków Obcych ALMA

ul. Tuszyńska 31
93-020 Łódź
tel. (42) 682-12-10

ul. Lermontowa 7
Łódź
tel. (+48 605 821 617

Zindywidualizowana oferta szkoleniowa dla firm. Po otrzymaniu zgłoszenia od firmy metodyk Studium rozpoznaje indywidualne potrzeby klienta i opracowuje szczegółowy program nauczania dla danej grupy szkoleniowej, również z uwzględnieniem specyficznego dla konkretnej branży słownictwa (np. medyczne, ubezpieczeniowe, itp). Zajęcia odbywają się w siedzibie Klienta lub w naszym Studium.


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności