Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura
kursyjezykowe.biz

Szkoła Języków Obcych Master

ul. Waryńskiego 2
45-047 Opole
tel. 77 441 41 01

Szkoła proponuje specjalny kurs charakteryzujący się bardzo dużą elastycznością. Program kursu przygotowywany jest dopiero po precyzyjnej analizie potrzeb językowych klienta oraz ocenie poziomu znajomości języka. Szkoła jest otwarta na wszelkie propozycje dotyczące programu i tematyki zajęć. To klient decyduje o częstotliwości, długości i miejscu zajęć. Ponadto Szkoła kładzie szczególny nacisk na poznanie fachowej terminologii, by móc w jak największym stopniu stosować język obcy w pracy zawodowej.


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności