Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura
kursyjezykowe.biz

In Translator Międzynarodowe Centrum Językowe - Katowice

ul. Pocztowa 16, Katowice
(32) 206 80 95

Zaletą naszych kursów, które proponujemy firmom jest fakt, iż łączą one w integralną całość rozwój ogólnej sprawności językowej, z uwzględnieniem specyfiki posługiwania się językiem w kontaktach zawodowych z zagranicą. Tzw. "business connect" obejmuje słownictwo i struktury językowe, np. w zakresie:
  • umiejętność podejmowania delegacji;
  • umiejętność wypełniania formularzy;
  • prowadzenie korespondencji firmowej;
  • formułowanie zamówień na różne towary;
  • umiejętność wydawania poleceń, prowadzenia rozmów telefonicznych;
  • umiejętność sporządzania i czytania ofert w języku obcym;
  • struktury językowe specyficzne dla danej branży;
  • zwroty i struktury językowe wprowadzane pod kątem konkretnych potrzeb słuchaczy z uwzględnieniem poziomu zaawansowania.


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności