Fabryka Języków Obcych Speak&Spell

Warszawa,
ul. Belgradzka 4,
tel. (22) 406 29 35

Fabryka Języków Obcych Speak & Spell zajmuje się organizacją kursów na potrzeby firm - wyznaczenie Opiekuna Klienta koordynującego przebieg kursu, stały nadzór metodyczny (hospitacje, testy postępu, konsultacje metodyczne), miesięczne Raporty Postępu i frekwencji.


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności