Centrum Języków Obcych Akademii Leona Koźmińskiego

ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel. (22) 519 22 21


 • Kursy przygotowawcze do egzaminów certyfikatowych w grupach językowych na studiach stacjonarnych realizowane w ramach zajęć lektoratowych 
 • Wykłady i konwersatoria w języku angielskim 
 • W zaawansowanych grupach lektoratowych tzw. Content and Language Integrated Learning – przekazywanie wiedzy na temat podstaw biznesu i prawa w języku angielskim 
 • Zajęcia na studiach podyplomowych: Business English, English for Medicine i Wirtschaftsdeutsch 
 • Szkolenia dla nauczycieli/lektorów języka angielskiego 
 • Kursy „na życzenie” dla studentów Akademii i osób spoza uczelni w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznego: biznesowego i prawniczego 
 • Kursy Business Skills dla firm, kształcące następujące sprawności: 
  - Business Presentations
  - The Language and Skills of Negotiation
  - The Language of Meetings
  - Business Writing
  - The Language of Discussion – Case Studies
 • Kursy dla firm przygotowujące pracowników do skutecznej komunikacji anglojęzycznej w firmie oraz do egzaminów certyfikatowych English for Business Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu, a także do egzaminów certyfikatowych z języka ogólnego Pearson London Test of English 
 • Cztery własne licencjonowane centra certyfikacji językowej 
 • Badania i testy pilotażowe dotyczące egzaminów certyfikatowych m.in. dla British Council i Pearson 
 • Współpracę z wiodącymi wydawnictwami językowymi na świecie, m.in. recenzowanie przygotowywanych przez nich do druku podręczników


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności